Hvad er særeje?

31 marts 2020
astrid_pedersen

Særeje er et juridisk begreb, som inden for skifte og arve ret bestemmer hvem der skal have del i en persons formue i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Ved oprettelse af særeje underkendes den almindelige arveret, som foreskriver, at ægtefælle og børn arver alt.

Et særeje oprettes i forbindelse med testamente eller ved en ægtepagt, som oprettes før indgåelse af ægteskabet. Der findes forskellige former for særeje, her under fuldstændigt særeje, skilsmisse særeje og kombinations særeje. I den lidt mere sjældne afdeling for særeje finder vi brøkdelssæreje og tidsbegrænset særeje, men i det følgende vil kun de første tre blive gennemgået.

Fuldstændigt særeje, skilsmisse særeje og kombinations særeje

Fuldstændigt særeje gælder både i tilfælde af separation, skilsmisse og dødsfald. Har man som ægtefolk indgået aftale om fuldstændigt særeje, betyder det, at den formue eller aktiver, man har angivet som éns fuldstændige særeje, ikke skal deles med ægtefællen, skulle man afgå ved døden eller blive skilt. Og så kan ægtefællen ikke komme til at sidde i uskiftet bo.

Ved skilsmisse særeje vil særeje træde i kraft ved skilsmisse eller separation, men der vil stadig være tale om fælleseje ved den ene ægtefælles død, uanset hvem der dør først. Her er der mulighed for at sidde i uskiftet bo. Der er fordele ved denne model, men også ulemper – især i tilfælde af dødsfald, da det er ligemeget hvilken ægtefælle som dør først. Er vedkommende forgældet, vil den efterlevende overtage gælden.

Ved et såkaldt ægtefælle begunstiget kombinations særeje vil der være særeje i forbindelse med separation og skilsmisse, lige som i et skilsmisse særeje. Men så snart en ægtefælle dør, vil dennes særeje overgå til fælleseje, hvorfor det skal deles med den efterlevende. Den længst levende ægtefælle opretholder sin del af særejet, som bliver til fuldstændigt særeje. Kombinations særeje kombinerer altså kort sagt fordelene fra skilsmisse særeje og fuldstændigt særeje. På den måde sikres enken eller enkemanden imod trakasserier fra arvinger og kreditorer.

Du kan få mere information på dokument24.dk

Flere Nyheder