Kategori: særeje

Særeje er et juridisk begreb, som inden for skifte og arve ret bestemmer hvem der skal have del i en persons formue i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Ved oprettelse af særeje underkendes den almindelige arveret, som foreskriver, at ægtefælle