lad din advokat holde styr på paragrafferne

28 oktober 2019
admin

Er din virksomhed baseret i Aarhus eller omegn, og har du brug for tilknytning til et advokat kontor, som kan hjælpe dig med alle de juridiske spørgsmål? Så kan du med fordel tjekke det velrenommerede advokat firma Holst, Advokater.

Hvem er Holst, Advokater?

Holst, Advokater er full service erhvervsorienteret advokatfirma med base i Aarhus, som yder forretningsmæssig rådgivning på højeste faglige og etiske niveau. Holst, Advokater har hovedvægten lagt på den saglige og faglige rådgivning, som der tilgodeser klientens individuelle behov for fleksibel rådgivning og sparring. Holst, Advokater har et solidt tilhørsforhold til Aarhus, men har også et mindre kontor i København.

Målet med Holst, Advokaters advokat virksomhed er at drive firmaet på grundlag af et et progressivt og fremtidsorienteret mindset, under hensyn til de traditionelle advokatdyder og de høje faglige og etiske standarder. Holst, Advokater er opkaldt efter virksomhedens senior partner, Jørgen Holst. Som advokat er Jørgen Holst anset og berømt for sin høje faglighed og professionalisme samt høje etiske standarder, som holdes i hævd i firmaets virke.

Faglighed, kvalitet og etik er kerneværdier, som er skattet højst hos Holst, Advokater, samtidig med at virksomheden holder fokus på den enkelte klients klienternes juridiske og kommercielle behov og interesser. Du vil, med andre ord, altid som klient være i centrum, når du allierer dig med advokater fra Holst, Advokater.

Holst, Advokater beskæftiger 45 advokater med varierende speciale områder, og spænder således bredt rent komptencemæssigt. Hos Holst, Advokater kan du få juridisk bistand inden for erhvervs relaterede områder så som arbejds- og ansættelsesret, energi og forsyning, erstatning og forsikring, fast ejendom og entreprise, immaterialret, markedsførings- og konkurrenceret, inkasso, international ret, IT og telekommunikation & komplekse kontrakter, kapitalmarked, miljø- og planret, offentlig ret, kommunal ret og forvaltningsret, persondata, privatret, rekonstruktion og insolvensret, retssager, voldgiftssager og mediering, selskabsret og erhvervsret, skatter og afgifter, udbud og virksomhedsoverdragelse.

Du kan få mere information på holst-law.com

Flere Nyheder