Forskellige typer affald

27 september 2021
Steffen Hansen

Der findes forskellige typer af affald. Disse skal sorteres, og skal ikke i den samme skraldespand. Hvis du gør dette, så kan de forskellige typer af affald ikke genanvendes. Der er for meget affald i verden, og dette påvirker vores natur i den negative retning. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald. Vi har lavet en liste over forskellige typer af affald, så du kan lære, hvordan det skal sorteres.

Plast

Plastik er en stor synder i vores klimakrise. Plastik kan nemlig ikke nedbrydes i naturen, og kan derfor være til stor fare for vores dyreliv. Det ses ofte, at mange dyr tager stor skade ved for eksempel at blive kvalt af plastik i naturen. Plastik kan i mange tilfælde genanvendes, hvis det sorteres korrekt. De fleste er forsynet med sorteringssystemer ved deres bolig, så det er nemt at komme af med sit affald. 

Metal

Metal nedbrydes, ligesom plast, ikke i naturen. Derfor er det også vigtigt, at få affaldssorteret metal. Metal kan genanvendes på mange måder. Man bruger blandt andet genanvendte sodavandsdåser til at bygge fly med. Sørg derfor for, at du kommer dit metalaffald til sortering, så vi ikke forurener vores natur, og så dit affald samtidig kan få nyt liv. 

Farligt affald

En type affald, der også er meget vigtigt at få sorteret korrekt, er farligt affald. Farligt affald er affald, der for eksempel indeholder kemikalier, der kan være yderst skadelige. Både for din sundhed og for naturen. Farligt affald har sin egen sorteringsspand, og det er derfor ekstremt vigtigt, at dit farlige affald kommer heri.

Hvis du ikke har en sorteringsspand til farligt affald ved din bolig, så anbefaler vi, at du kontakter nogle, der har erfaring med håndtering af farligt affald. Du kan eventuelt besøge https://www.fortum.dk/services/behandling-af-farligt-affald. De har god erfaring med håndtering af farligt affald, og de hjælper dig med glæde af med dit farlige affald. 

Flere Nyheder